• Hälsoråd och vaccinationer inför utlandsresa
  • Ditt grundskydd – polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund
  • Fästingvaccin (vaccination mot TBE)
  • Årets influensavaccin
  • Bältrosvaccin
  • Vaccin mot lunginflammation
  • Vattkoppsvaccin
  • Denguefebervaccin