Risken för bältros ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet, som följer med stigande ålder. 

Läs mer här