Kolera

Sjukdomen kolera är en smittsam tarmsjukdom som sprids via förorenad mat och dryck. 

Kolera

Bakterien som heter vibrio cholerae orsakar allvarlig diarré med vätskeförlust vilket i sin tur kan leda till njursvikt för den drabbade.

Hur smittar Kolera?

Kolerasmittan är vanligare där det saknas bra avlopps- och vattensystem. Sjukdomen är också endemisk i många länder i Afrika, Asien och Mellanöstern. Koleraepidemier kan utbryta tex i samband med naturkatastrofer eller tex i flyktingförläggningar med dålig hygienisk standard.

Vem skall vaccinera sig?

Är du resenär och skall vistas där det finns en risk att du kan komma i kontakt med kolera. Kolera kan förekomma i områden med enkla hygieniska förhållanden över hela världen.

Vaccinera dig mot Kolera

Det finns bra vaccin mot kolera som minskar risken för diarré under resan.
Det finns idag två olika vacciner som båda ges som drickvacciner. Ett av vaccinerna ger också ett visst skydd mot ETEC-bakterier, som ofta är en vanlig orsak till turistdiarré hos resenären. Du kan minska risken att få semestern förstörd på grund av diarré
Biverkningar av vaccinet är ovanliga. Men en del kan uppleva kortvariga enklare magproblem i samband med vaccineringen.
Kolera skyddet har du i två år. Kan ges till barn över 2 år.