Japansk encefalit

Japansk encefalit är ett virus som sprids till människor via myggor. Viruset orsakar hjärninflammation.

Japansk encefalit

Sjukdomen förekommer framför allt i Sydostasien och i vissa länder kring Stilla havet. De flesta som insjuknar i japansk encefalit får milda symtom, men en del får svåra symtom med hjärninflammation. För dem som drabbas av svår hjärninflammation är dödligheten hög och för dem som tillfrisknar från sjukdomen är risken hög att drabbas av bestående kognitiva besvär.

Hur smittas japansk encefalit?

Viruset är en vektorburen smitta, vilket betyder att smittan överförs från djur till människor. Smittan sprids via myggor. Sjukdomen kan inte spridas från människa till människa. Störst risk att smittas av japansk encefalit är på landsbygden där grisar finns.

Symptom på japansk encefalit

Den som drabbas av japansk encefalit upplever symtom som hög feber, illamående, kräkningar. Förlamningar, kramper, medvetslöshet förekommer också. Behandlingen som ges är endast symtomatisk, ingen annan behandling finns.

Vem bör vaccineras?

Om du skall resa i Asien under en lite längre tid och även vistas på landsbygd är det bra att vaccinera sig mot japansk encefalit.

Så fungerar vaccinationen

Vaccinet ges 2 gånger innan avresa med ca 4 veckors mellanrum. Men man kan också snabbvaccinera vuxna om tiden är kort innan avresa ska ske. Dos nr 3 kan ges efter ca 1-2 år. Du har då ett skydd mot japansk encefalit i 10 år.