Vaccin mot vattkoppor

Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster. Det är en mycket smittsam sjukdom som sprids via luften. Man kan smitta några dagar innan utslagen på kroppen kommit.

Varför vaccineras?

98 % av alla över 50 år har haft vattkoppor som barn. Viruset ligger vilande kvar i ryggmärgens nervceller livet ut och kan blossa upp som en bältrosinfektion när man blir äldre och immunförsvaret försämras. Läs mer om vaccination mot bältros här »

Man kan inte få bältros från någon annan som har vattkoppor, men en person med bältros kan smitta någon som inte tidigare haft vattkoppor. Bältros är dock inte lika smittsamt som vattkoppor.

Symtom vattkoppor

Oftast får man först feber och värk i kroppen, sedan kommer utslagen som i början är röda och upphöjda. Sedan tillkommer blåsor (så kallade koppor). Andra symtom på vattkoppor är hosta, magsmärtor samt smärtor när man kissar som orsakas av blåsor på kroppensslemhinnor. Blåsor kan man också få i munnen, vilket blir besvär när man äter. Utslagen kan ge besvärlig klåda och små barn river ofta söder blåsorna, det blir då risk för bakterier att infektera kopporna. Tiden från det man blivit smittad till man blir sjuk (inkubationstid) varierar mellan 10 -26 dygn.

Komplikationer från vattkoppor

En del drabbas av komplikationer i samband med vattkoppor. Ett barn av 2000 får inflammation i lillhjärnan med påverkan på balans och gång. Det brukar oftast läka ut på ett par veckor. Hjärninflammation är ovanligare men är en allvarlig komplikation. Vuxna kan få inflammatoriska förändringar i kärl i centrala nervsystemet med risk för stroke. Personer med nedsatt immunförsvar har en ökad risk för komplikationer.

Vaccin mot vattkoppor

Det finns ett väl beprövat vaccin mot vattkoppor som kan ges från 9 månaders ålder. Det är 2 doser som tas med minst 6 veckors mellanrum. Även om man redan blivit exponerad för viruset kan man ta vaccin mot vattkoppor upptill 72 timmar efter exponeringen och där med slippa bli sjuk.

Vaccin mot vattkoppor ger ett mycket gott skydd mot viruset. Skulle man få vattkoppor ändå trots att man vaccinerat sig, får man det oftast i lindrigare form. För bäst effekt skall man fullfölja vaccinationsserien som man påbörjat.