Polio

Polio är en allvarlig virussjukdom som smittar människor, som kan ge förlamningssymtom. 

Polio

Hur smittar polio?

Viruset utsöndras i avföring och sprids via förorenat avloppsvatten eller nära kontakt med den som är smittad.

Symtom på polio

De flesta som insjuknar får lindriga besvär, som feber, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla. Sjukdomen kan ibland bli allvarlig och ge förlamning. Det kan bli ett livshotande tillstånd om andningsorganen drabbas. En del får bestående men av sjukdomen som tex förlamning av någon kroppsdel.
I Sverige vaccineras alla barn i barnvaccinationsprogrammet mot polio sedan 1957. Grundvaccinationen består av 3 doser under första levnadsåret, med påfyllnadsdos vid 5-6 års ålder.

Vem skall vaccinera sig mot Polio

Har du inte skydd mot polio sedan tidigare, eller reser till ett område där polioutbrott förekommer. Vid resor där det förekommer poliovirus av vildtyp bör resenären alltid ta en påfyllnadsdos.