Meningo-kocker

Meningokockinfektioner kan förekomma i hela världen. Sjukdomens bakterier ( (A,B,C,W,Y) kan orsaka hjärnhinneinflammation, ett allvarligt sjukdomstillstånd.

Meningo-

kocker

Hur smittar meningokocker?

Sjukdomen sprids mellan människor med nära kontakt, via sk droppsmitta, hosta, nysningar etc.
Vanligast hos barn och ungdomar, yngre vuxna, men alla åldrar kan drabbas av sjukdomen. Det förekommer ett visst bärarskap hos befolkningen, man bär på bakterien men är inte sjuk.
Den epidemiska hjärnhinneinflammationen är vanligast i Afrika söder om Sahara vilket ofta kallas för “meningitbältet”, men sjukdomen förekommer i hela världen. Olika undergrupper av meningokocker dominerar i olika länder. I Sverige förekommer mest grupp B och C. Kring “meningitbältet” i Afrika har grupp A dominerat.

Symtom på meningit

Symtomen är allvarliga. Feber, nackstelhet, ljuskänslighet, svår huvudvärk, kräkningar, små hudblödningar, medvetandesänkning är typiska. Sjukdomen har ett snabbt förlopp och snabb behandling med antibiotika är livsavgörande.

Vem skall vaccinera sig?

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till barn och unga vuxna som ska studera, jobba eller göra en långresa utomlands. Vaccination för att förebygga epidemisk hjärnhinneinflammation kan också rekommenderas om man ska vistas en längre tid i länder där de lokala myndigheterna rekommenderar den egna befolkningen att vaccinera sig mot meningokocker. Vid pilgrimsresor till Saudiarabien är vaccinering med A,C,W Y obligatorisk.

Så fungerar vaccination

Det finns vaccin mot två olika grupper, ACWY samt B. ACWY ges vid ett tillfälle, B ges i 2 doser med ca 1 månads mellanrum.