Övriga vaccinationer

Varför vaccineras?

Målet med vaccination är att skydda befolkningen mot svåra sjukdomar. De sjukdomar som vi vaccinerar mot i dag är sjukdomar som förr var dödliga och gav livslånga problem. Med vaccination får man immunitet mot smittsamma sjukdomar utan att den vaccinerade behöver bli sjuk eller få de komplikationer en sjukdom kan innebära. Vaccination är den mest framgångsrika medicinska insatsen som gjorts för vår folkhälsa.

Hur fungerar vaccinationer?

Vid en vaccinering tillförs kroppen delar av eller hela det smittoämne som orsakar sjukdomar i försvagad eller avdödad form.

Det betyder att kroppen utsätts för något som inte är tillräckligt för att utlösa sjukdom men ändå tillräckligt aktivt för att utlösa ett immunförsvar med produktion av antikroppar och immunförsvarsceller. Om den som är vaccinerad senare smittas av samma smittoämne har personen redan ett skydd och kommer inte att bli sjuk, utan den vaccinerade är immun mot smittoämnet.

Vad innehåller vaccin?

Det finns tre huvudtyper med vaccination. Vaccination med levande icke sjukdomsframkallande mikroorganismer, vaccination med inaktiva, döda mikroorganismer, vaccination uppbyggt av delar från mikroorganismer. Alla vacciner är olika med olika sammansättningar.

Vaccination Växjö vaccinerar:

 • Bältrosvaccin
 • Fästingvaccin (TBE)
 • Mässling/påssjuka/röda hund
 • Vaccin mot lunginflammation
 • Vattkoppor
 • Influensavaccin
 • Meningokocker
 • Livmoderhalscancer ( HPV virus)
 • Hepatit
 • Stelkramp,difteri,kikhosta,polio
 • Gula febern
 • Kolera
 • Tyfoid
 • Rabies
 • Japansk encefalit