Vaccin mot bältros

Bältros komplikationer kan leda till långvariga hälsoproblem. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta i det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år. 20 % av bältrospatienter över 60 års ålder utvecklar PHN. Med vaccin mot bältros är du skyddad under många år.

Varför vaccineras?

Risken för bältros ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet, som följer med stigande ålder. Två tredje delar av alla som drabbats är över 50 år, och efter 85 års ålder har mer än hälften haft bältros.

98 % av alla över 50 år har tidigare haft vattkoppor. Viruset ligger vilande kvar i ryggmärgens nervceller. Om viruset re-aktiveras så vandrar det utmed nervbanor mot hudytan och orsakar smärta och blåsor: bältros.

Bältros symtom

De karaktäristiska symtomen på bältros är smärtsamma utslag i form av blåsor på kroppen.
1-5 dagar innan utslag uppstår kan du ha något av följande symtom:

Smärta, klåda, stickningar, domningar. Därefter bildas blåsor, för att inom 7-10 dagar bli till sårskorpor.
Huden läker normalt inom 2-4 veckor. Du kan även få feber, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla som symtom på bältros.

En vanlig komplikation till bältros är postherpetisk neuralgi (PHN) som orsakar svår smärta i det läkta området och kan kvarstå i månader/år. PHN drabbar ca 20 % av alla som får bältros över 60 år.

Bältros behandling

Det finns inget botemedel för bältros, men du kan behandlas med antivirala medel och smärtstillande så snart som möjligt för att förebygga komplikationer, behandling skall påbörjas inom 72 timmar efter symtom på bältros debuterat för att ha någon effekt.

Vaccin mot bältros

Det enda sättet att minska risken för att få bältros är att vaccinera sig.

Shingrix bältrosvaccin

Shingrix är ett nya effektiva vaccinet mot bältros som ger ett mycket gott skydd mot både bältrossjukdom och komplikationer efter genomgången infektion med nervsmärta – så kallad postherpetisk neuralgi (PHN). Det är ett icke levande vaccin baserat på avdödade viruspartiklar kombinerat med hjälpämnen som stimulerar immunförsvaret. Vaccinet ges i två doser med två månaders mellanrum i i överarmens muskel. Efter två doser har man ett effektivt skydd. Den vanligaste biverkningen av vaccinet är smärta, svullnad och rodnad vid injektionsstället.
Vaccinet ger 90 % skydd i alla åldersgrupper. Vaccinet är avsett att skapa ett starkt och långvarigt skydd under många år.

Vaccinet har använts i USA sedan 2017 med goda resultat och används också i Tyskland och Kanada, ca 24 miljoner doser har hittills givits.

Hur länge håller vaccin mot bältros?

Hur länge vaccin mot bältros håller beror på vilket vaccin som använts. Med det nya bältrosvaccinet Shingrix har man en skyddseffekt under många år. Används det äldre vaccinet har man en skyddseffekten från det håller i upp till 5 år innan det minskar gradvis.