Tyfoid

Tyfoid är en allvarlig sjukdom som orsakas av en typ av salmonellabakterie som kan ge blodförgiftning. 

Tyfoid

Hur smittas tyfoid?

Bakterien överförs via förorenat vatten eller mat som inte är ordentligt kokt eller stekt. 

Symtom på Tyfoid

Symtom för tyfoid är hög feber, huvudvärk, muskelvärk och medvetandesänkning. Ibland får man små bleka röda utslag på bålen.Sjukdomen är allvarlig och sjukhusvård krävs. Får man inte behandling med antibiotika är dödligheten 10-20%

Vem skall vaccinera sig?

Ska du resa till Asien, Afrika eller Sydamerika och leva under enklare förhållanden med sämre livsmedelsstandard under lite längre tid är det bra att vaccinera sig.

Så fungerar vaccinationen

Vaccinera dig i god tid innan avresa, helst 3 veckor före avresa. Vaccin ges som 3 kapslar oralt eller som injektion. Vaccinets effekt varar i 3 år.