Sjukdomar

 Sjukdomar som du kan behöva ta resevaccin mot.

Difteri

Bakterie som utsöndrar ett gift som påverkar cellerna i luftvägar och hjärta. Hjärtsäcksinflammation och förlamningar i svalget kan uppstå med i värsta fall dödlig utgång. Sjudkomen finns idag i olika delar i världen, tex Ryssland och de Baltiska länderna.

ETEC

ETEC-diarré är den vanligaste orsaken till turistdiarré och den vanligaste komplikationen på resan.

Gula febern

Virus orsakad av mygga. Ger feber, huvudvärk och kräkningar. Under en period kan den drabbade må bättre, men sedan utvecklas gulsot, njurpåverkan och lättblödhet. Förekommer i Afrika och Sydamerika.

Hepatit A

Hepatit A sprids framför allt genom mat och dryck och är en sjukdom som orsakar inflammation i levern. Symtomen visar sig genom feber, illamående coh så småningom gul hud. Den som drabbas kan känna trötthet och ha dålig matlust i flera månader.

Hepatit B

Virusinfektion som smittar via blod och slemhinnor. Dvs genom sexuella relationer eller sjukvård med dålig standard, där det råder brist på på engångsmaterial. Dessa faktorer kan ge upphov till leverinflammation som kan bli kronisk.

Japansk encefalit

Japansk encefalit orsakas av ett virus som sprids till människa via myggstick. Myggan är aktiv från sen eftermiddag till gryning. Sjukdomen startar oftast med influensaliknande symtom och ger en form av hjärninflammation somkan orsaka kramper och förlamningar. Sjukdomen har hög dödlighet.

Kolera

Kolera är en smittsam sjukdom som sprids genom vatten och mat. Sjukdomen orsakas av en bakterie och visar sig i form av kraftiga och vattniga diarrér. De flesta fall av kolera är av en mildare form och kan lätt förväxlas med annan vanligare form av turistdiarré.

Malaria

Malaria sprids genom myggstick. Myggorna trivs inte i luftkonditionering vilket minskar, men ej utesluter, risken för att bli myggbiten. Bor du enklare bör du alltid använda myggnät som du hänger runt sängen. Imprengerade myggnät ger ett skydd mot malaria till 90%. Kombinera myggnät med myggstift som alltid ska användas vid risk för malaria. Om risken är hög, som till exempel i tropiska Afrika, rekommenderas malariaprofylax i form av läkemedel.

Pneumokocker

Pneumokocker är en av våra vanligaste bakterier och orsakar besvärliga sjukdomar som luftvägs, öron- och bihåleinflammation. De kan även orsaka mycket allvarliga sjukdomar som lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning och kan i värsta fall vara livshotande.

Polio (barnförlamning)

Virus som smittar via förorenad mat och dryck. Delar av kroppen förlamas. Om andningsmuskalaturen förlamas kan sjukdomen få dödlig utgång.

Rabies

Virus som smittar person som varit utsatt för bett, saliv på slemhinnor eller färska sår av ett rabiessmittat djur. Tex hund, katt eller fladdermus mfl.

Stelkramp

Bakterier som normalt finns i marken, kan växa till i sår och bilda ett gift som påverkar nerver. Kramper, hjärtklappning och svettningar kan uppstå.

TBE (tick-borne encephalitis)

Fästingöverförd hjärnhinneinflammation. 1-2 veckor efter fästingbettet uppstår feber, huvudvärk och muskelvärk. I ett senare skede kan det centrala nervsystemet påverkas och ge hjärnhinneinflammation.

Tyfoid feber

Tyfoid feber orsakas av en typ av salmonellabakterie som kan ge blodförgiftning. Bakterien överförs via mat och vatten. Typiska tidiga symtom för tyfoid feber är hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Ibland får man små blekröda utslag på bålen.