Information om resevaccin

Det är härligt att resa. Dessvärre innebär det också en ökad risk för sjukdom. Att resa ger oss möjligheter att uppleva andra kulturer, klimat, exotisk mat, bad och vilda djur. 

Resevaccin

Vaccininformation

Boostrix / Polio
Påfyllnadsdos. Ger skydd mot difteri, stelkramp (tetanus) kikhosta (pertussis) och polio.
Varaktighet: ca 20 år.

Difteri
Om man inte är grundvaccinerad (t.ex. genom barnvaccinations programmet), skall man vaccineras 3 ggr.
Varaktighet: ca 20 år

DiTe Booster
Påfyllnadsdos (booster) av difteri och stelkramp.
Varaktighet: ca 20 år

Dukoral kolera
Oralt vaccin, skydd mot kolera. Två doser med 1-6 veckors intervall.
Varaktighet: 2 år (vuxna)

Hb vaxpro
Vaccin som ger skydd mot gulsot (hepatit B). Tre doser. Dos 1 vid första besöket samt dos 2 en månad senare, dos 3 sex månader efter första dosen.
Långvarigt skydd

Havrix
Vaccin som ger skydd mot gulsot (hepatit A). Två doser med 6-12 månaders intervall.
Varaktighet: ca. 30 år

Imovax polio
Grundskyddet består av fyra doser. Ytterligare en dos behövs för resa till vissa områden.
Varaktighet: Livslångt

Ixiaro
 Japansk encefalit (hjärninflammation) är en allvarlig virusinfektion som förekommer i Asien från Indien och österut. 2 doser före avresa. Dag 0 och dag 28.

Menveo
Meningococcvaccin ACW135Y
Vaccin ges vid ett tillfälle.
Varaktighet: ej fastställt

MMR (Vaxpro)
Två doser (ges ej till gravida) med en månads intervall.
Varaktighet: livslångt

Prevenar 13
En dos ger skydd mot de vanligaste pneumococc-
infektionerna.

Rabies
Tre doser ges under en månads tid (dag 0, 7, 21-28). Ytterligare information i samband med besöket hos oss.

Stamaril
Gula febern vaccin. Vaccination (ges ej till gravida). Vaccination skall göras senast 10 dagar innan avresa.
Varaktighet: ca 10 år

TBE – FSME immun
Två doser med två veckor till tre månaders intervall (beroende av hur snabbt skyddet behövs).
Varaktighet: 5-12 mån. därefter påfyllnadsdos vart tredje år.

Tetanus  –  Stelkramp
Grundskydd (4 doser). Varaktighet: ca 20 år

Twinrix
Skydd mot gulsot (Hepatit A+B). Tre doser. Dos 1 vid första besöket, dos 2 en månad senare, dos tre 6-9 månader efter första dosen. Långvarigt skydd.
Läs mer om twinrix här

Vivotif (Tyfoid feber)
Kapselvaccin mot tyfoidfeber. Varaktighet: 3 år

Vi hjälper dig med:

  • Hälsoråd och vaccinationer inför utlandsresa
  • Ditt grundskydd – polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund
  • Fästingvaccin (vaccination mot TBE)
  • Årets influensavaccin
  • Bältrosvaccin
  • Vaccin mot lunginflammation
  • Hos oss kan du även köpa myggmedel och impregnerade myggmedel
  • Vattkoppsvaccin

Betalning med kort

Kontantbetalning undanbedes på grund av bankernas kontantrutiner.

Fakturering endast till företag

Organisationsnummer 556946-5189