Vaccinera

dig mot lung

inflammation

 Visste du att du kan vaccinera dig mot lunginflammation? Minska risken att drabbas – Välkommen att ta vaccin mot lunginflammation hos oss på Vaccination Växjö.

Varför vaccineras?

Lunginflammation är en infektion i dina luftvägar som kan uppträda helt oväntat i samband med en influensa eller förkylning. Du blir trött, får feber, hosta, andnöd, värk i kroppen, särskilt bröstsmärta är vanligt. Det tar ofta lång tid i bland flera veckor innan du återfått din krafter igen efter en genomgången lunginflammation.

Alla kan drabbas av lunginflammation, trots att man lever ett gott hälsosamt liv med bra kost och tränar regelbundet.

Många vet inte om att det går att vaccinera sig och minska risken att insjukna i lunginflammation.

Pneumokocker

En mycket vanlig orsak till lunginflammation är en bakterie som heter Pneumokock. Den kan också orsaka öroninflammation, bihåleinflammation och andra allvarliga tillstånd som t.ex. blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.

Bakterien sprids via luften och t.ex. små barn men även vuxna kan vara en smittkälla då är ofta bärare av pneumokocker i näsa och svalg utan att själva bli sjuka. När de nyser och hostar sprids pneumokocker och virus de samtidigt är bärare av.

Med ökad ålder riskerar man att drabbas av lunginflammation. När man blir äldre har immunförsvarets förmåga att ta hand om nya smittoämnen försvagats.

Risken att drabbas av en allvarlig lunginflammation orsakad av pneumokocker ökar redan när du blivit över 50 år och en markant ökning sker efter 65 år.

Andra som har ökad risk att drabbas av lunginflammation är de som har lungsjukdomar som t.ex. astma, kol, rökare, diabetiker, samt olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Lunginflammation, en livshotande infektion

Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna. Sjukdomen kan snabbt förvärras. Behandling skall påbörjas så snart man fått diagnosen lunginflammation. Ofta är antibiotika den behandling som ges.

Att försöka undvika att bli smittad är också ett sätt att skydda sig på, men det är svårt då många människor är bärare av pneumokocker utan att själva vara sjuka.

Vaccinera dig mot lunginflammation

Att vaccinera sig mot lunginflammation är ett sätt att minska risken att drabbas.

Lunginflammationsvaccinet ger en immunitet (skydd) mot pneumokocker utan att du själv blir sjuk. Vaccination mot pneumokocker ger dig en möjlighet att minska risken för allvarlig sjukdom samtidigt som användningen av antibiotika för att behandla lunginflammation minskar.

Att minska användningen av antibiotika i vårt samhälle är mycket viktigt, då antibiotikaresistens är ett globalt problem världen över.

Vaccinera dig mot lunginflammation, Vuxna tar en dos som ger ett mycket långvarigt skydd.