Varför vaccin mot influensa

Man får ofta hög feber, värk i kroppen, i form av muskelvärk, ledvärk, huvudvärk, hosta halsont, snuva är också vanligt.

Influensan sprids via luften, det ta ca 2 dagar från det du blivit smittad tills sjukdomen bryter ut hos dig.

Varför vaccineras?

Varje år drabbas många människor av influensa. Vinter halvåret drabbas flest människor. Sjukdomen är en virussjukdom som brukar gå över på ca 1 vecka, men ofta tar det flera veckor innan man känner sig helt återställd efter en genomgången influensa.

Man får ofta hög feber, värk i kroppen, i form av muskelvärk, ledvärk, huvudvärk, hosta halsont, snuva är också vanligt.

Influensan sprids via luften, det ta ca 2 dagar från det du blivit smittad tills sjukdomen bryter ut hos dig.

Epidemier med influensa är vanliga, många på samma plats blir sjuka samtidigt. När en epidemi förekommer, stannar den ofta 4 -6 veckor på samma ställe.

Går det att bota influensa?

Influensa är en virussjukdom och det finns inget specifikt man kan bota sjukdomen med.

Du kan lindra symtomen genom att låta kroppen återhämta sig, vila, sova, dricka ordentligt med vätska vid feber, använda receptfria läkemedel som minskar febern och värk i kroppen. Undvik också alkohol.

Efter en influensa kan man också drabbas av följdsjukdomar som bakteriell lunginflammation, öroninflammation, bihåleinflammation.
Influensavirus
Årets säsongsinfluensa

Riskgrupper

För vissa människor kan det vara mycket farligt att få en influensa. De som dör i en influensa är oftast över 65 år.

Riskgrupper att drabbas av influensa är personer över 65 år, nedsatt immunförsvar, hjärt- lung-och kärlsjukdomar, kroniskt sjuka i lever och njurar, diabetiker, barn med flerfunktionshinder, gravida i den senare delen förhindra stor frånvaro i en personalgrupp av graviditet, kraftigt överviktiga- de som tillhör riskgrupper får vaccin gratis inom Landstinget.

Den som inte är över 65 år och i övrigt frisk kan ändå vaccinera sig. Det kan vara t.ex., vara ekonomiska skäl, eller för att hindra en stor sjukfrånvaro i en personalgrupp vid en epidemi, eller för att lindra och helst helt undvika att bli sjuk. Man kanske också vill ha ett skydd mot sjukdomen om man t.ex. bokat en resa och inte vill riskera att bli sjuk under sin semester.

Årets influensavaccin -2022-23

WHO bestämmer varje år vad som skall ingå i årets influensavaccin. Denna Typning görs efter vilka influensastammar som hittats på olika platser i världen. Influensan ändrar karaktär varje år, innebär det att förra årets influensavaccin inte helt hjälper, därför måste ny en ny dos med influensavaccin upprepas.