Ska du ut och resa?

Gula febern är en tropisk virussjukdom som förekommer i Norra Sydamerika, Centralamerika och i mellersta Afrika. 

Gula febern

Hur smittar gula febern?

Sjukdomen sprids via myggor, och är mycket allvarlig. Enligt WHO insjuknar varje år cirka 200.000 personer i gula febern och ca 30.000 av dessa dör. Vaccin mot gula febern finns, och vaccinering pågår i drabbade områden. Gula Febern sprids med myggor, vilket gör det svårt att utrota sjukdomen helt.
Sjukdomen har initialt influensaliknande symtom, som feber, huvudvärk och muskelvärk, de som drabbas allvarligt får senare i förloppet ryggsmärtor, buksmärtor och gulaktig hud. Den gulaktiga huden beror på skador sjukdomen orsakar i levern. Leverskador uppträder i sjukdomens slutfas.
Det finns ingen botande behandling när man smittats av gula febern

Vem behöver vaccinera sig mot Gula febern?

Skall du resa till områden där det finns risk för gula febern skall du vaccinera dig.
Ibland kan man bli avrådd att vaccinera sig mot gula febern, om du är äggallergiker eller är gravid, har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller har sjukdomen Thymus. Gula febern är allvarlig och flera länder kräver intyg på vaccination för att man ska få resa in i landet. Andra länder där sjukdomen inte finns, kan också kräva vaccinationsintyg, för att bevilja inresetillstånd om man tidigare besökt ett antal länder där sjukdomen finns. 

Vaccinera dig mot Gula febern

Vaccin mot gula febern tas minst 10 dagar innan avresa. Vaccin kan ges från 9 månaders ålder. För personer över 60 år görs en individuell bedömning där man överväger risken för biverkningar av vaccinet samt risken att drabbas av gula febern på resmålet. Din gula febern vaccination dokumenteras i en gul bok (vaccinationscertifikat) som du skall ha med dig på resan.