Rabies

Rabies är en virussjukdom, med dödlig utgång om man inte får behandling snabbt, inom 2 dygn. 

Rabies

Hur smittar rabies?

Rabiesviruset kan infektera människor och alla däggdjur. Rabies smittar via saliv från ett smittat djur. Man behöver inte bli biten, utan kan smittas även genom att ett rabies sjukt djur slickar på dig. Alla däggdjur (inkl fladdermöss) kan sprida viruset, vanligast är att hundar är smittbärare.
Symtom på rabies
I början får man feber, huvudvärk, smärta och smärta/känselbortfall där man blivit biten. Rabies viruset sprids i kroppen och orsakar förlamningar, kramper, förvirring, aggressivitet, ångest.Har man utvecklat symtom på rabies, är sjukdomen oftast dödlig.
Rabiessmitta kan förekomma i hela världen. Men förekommer i Afrika, Asien, Östeuropa, Syd och Centralamerika mest. Smittan är vanligast i länder där man lever nära vilda djur, eller det finns löst springande hundar och länder där man har mindre säker kontroll på rabiesvaccinering av husdjur.

Vem skall vaccinera sig?

Om du skall jobba utomlands med djurvård, sjukvård eller i andra naturvårdsprojekt finns risk för dig att drabbas. Är du långt ifrån sjukvård kan du också rekommenderas att vaccinera dig.

Så fungerar vaccination

Rabiesvaccinationen består av 2 eller 3 doser vaccin beroende på din ålder / eller andra sjukdomar. Vaccin ges i god tid innan avresa. Man skall alltid söka vård så fort som möjligt vid misstänkt smitta, oberoende om du är vaccinerad eller inte.