Difteri & Stelkramp 2023-24

Vänta inte för länge med din Difteri & Stelkramp vaccination, eftersom det tar 1-2 veckor innan du har ett fullgott skydd av din Difteri & Stelkramp vaccination. Välkommen att vaccinera dig hos oss. Välkomna!

Var skyddad

mot Difteri & Stelkramp.

Difteri

Difteri och stelkramp är två allvarliga sjukdomar som orsakas av olika bakterier och påverkar människor på olika sätt.    

Orsak:

Difteri orsakas av bakterien Corynebacterium diphtheriae och sprids främst genom luftburna droppar när en smittad person hostar eller nyser. Bakterien producerar ett giftigt ämne som kan skada vävnader i hals och luftvägar.

Symptom:

Symptomen på difteri kan variera från milda till svåra och inkluderar en gråaktig beläggning i halsen, svårigheter att svälja, heshet, feber och allmän sjukdomskänsla. I allvarliga fall kan difteri leda till andningssvårigheter och påverka hjärta och nervsystem, vilket kan vara livshotande.

Behandling:

Difteri kräver omedelbar medicinsk vård. Behandlingen innefattar användning av antitoxin för att neutralisera det giftiga ämnet, antibiotika för att bekämpa bakterieinfektionen och stödjande vård för att lindra symtomen.

Vaccin:

Difterivaccinet är en del av det vanliga vaccinationsprogrammet för barn och vuxna. Detta vaccin hjälper till att förebygga sjukdomen genom att utlösa en immunreaktion mot bakterien, vilket ger skydd. Skyddet mot difteri bör fyllas på minst var 20 år.

Riskgrupper:

Alla kan drabbas av difteri, men spädbarn och personer med nedsatt immunförsvar löper större risk för allvarliga komplikationer. Människor som inte är vaccinerade har också högre risk att smittas.

Stelkramp (Tetanus)

Orsak: Stelkramp orsakas av bakterien Clostridium tetani, som finns i jord och smuts. Infektionen inträffar vanligen genom skärskador eller öppna sår.

Symptom:

Stelkrampkramper börjar vanligtvis med stelhet i käken och nacken, följt av muskelkramper som kan vara mycket smärtsamma. Obehandlad kan stelkramp påverka musklerna i hela kroppen och leda till andningssvårigheter och dödliga komplikationer.

Behandling:

Stelkrampbehandling innebär att man rengör sår noggrant och ger ett vaccin mot stelkramp om patienten inte har fullständigt skydd från tidigare vaccinationer. Om sjukdomen utvecklas, kan antitoxin användas tillsammans med andra stödjande behandlingar.

Vaccin:

Stelkrampsvaccinet ingår i det vanliga vaccinationsprogrammet och ges  tillsammans med vaccin mot difteri och kikhosta. Skyddet mot stelkramp bör fyllas på minst var 20 år 

Riskgrupper:

Alla människor kan drabbas av stelkramp, men risken ökar om du inte är vaccinerad eller om du får sår som inte rengörs ordentligt. Stelkrampvaccinet rekommenderas också vid sårskador och skärskador, särskilt om det har gått lång tid sedan den senaste vaccinationen.

 Vaccination mot difteri och stelkramp är avgörande för att förebygga dessa allvarliga sjukdomar. De allra flesta människor i industrialiserade länder har tillgång till vaccin och bör följa det rekommenderade vaccinationsprogrammet.