Malaria

Malaria är en allvarlig sjukdom som finns i Afrika, Sydamerika, Centralamerika, Sydostasien. Malaria sprids via myggor av släktet Anopheles. 

Malaria

Malariamyggan sticker företrädesvis på kvällar och nätter. Myggan trivs i låglänta områden samt där det är en varm, fuktig miljö. Risken för malaria är mindre på höga höjder över 1500 möh och i stadsmiljö. Där trivs malariamyggan sämre.
Hur smittar malaria?
Malaria sprids via myggor till människor. Myggorna för över parasiter till människan när de sticker.

Symtom på malaria

Akuta symtom som frossa, hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och diarréer är vanliga symtom. Oftast tar det 1-4 veckor från det man smittats tills man blir sjuk, men det kan också gå lång tid, ibland flera år. 

När behövs behandling för att förebygga malaria?

När du kommer till vaccinationsmottagningen går vi igenom din resa och vilka behov du har för att få malariatabletter på recept.
Det finns inget vaccin mot malaria utan man tar malariatabletter i förebyggande syfte. Det finns olika typer av malariamedicin, vilket som du rekommenderas beror på hälsotillstånd, blodförtunnande läkemedel osv.
Det är viktigt att använda myggmedel, myggnät, långärmat för att skydda sig mot myggstick. Ingen malariamedicin ger ett 100 procentigt skydd mot malaria.
Det är bra att komma till mottagningen i god tid innan resa. Vissa malariatabletter skall man börja med 1-3 veckor innan man åker. Tabletterna tas under resan och även efter man lämnar resmålet med malaria.