Vad är ett RS-virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion.

De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.Vaccinera dig mot RS viruset.

Vaccination mot RS-virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Epidemierna kommer vid varierande tidpunkter under säsongen och kan vara olika kraftiga från år till år. De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.

Vaccin mot RS-virus/60+

Nu finns det vaccin för att skydda personer i åldern 60+ mot RS-virus.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar  vaccination mot RS-virus till personer som är äldre än 75 år samt till personer från 60 år inom vissa riskgrupper.Tex nedsatt immunförsvar, hjärt-lungsjukdom,eller kroniska sjukdomar. 

Det krävs en dos. Studier pågår för att fastställa hur lång tid skyddet kvarstår.

Vaccin mot RS-virus/gravida

Du som är gravid kan vaccinera dig mot RS virus för att skydda dig själv och ditt barn under barnets första 6 månaderna. Spädbarn kan bli svårt sjuka av RS viruset.

En dos dos med RS vaccin behövs. Mellan vaccination mot RS virus och annat vaccin som kikhosta, covid -19 influensa skall det gå minst 2 veckor.