Vad är ett RS-virus

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion.

De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.

Visste du att?

RS-virus är ett vanligt och ytterst smittsamt luftvägsvirus som orsakar akut luftvägsinfektion. RS-virus (RSV) kan orsaka upprepade luftvägsinfektioner livet igenom och uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret. Epidemierna kommer vid varierande tidpunkter under säsongen och kan vara olika kraftiga från år till år. De som drabbas värst av allvarliga komplikationer av RS-virus är framförallt spädbarn och vuxna över 60 år.

Vaccin mot RS-virus

Nu finns det vaccin för att skydda personer i åldern 60+ mot RS-virus. Tala med oss för mer information

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan 2023-09-21 vaccination mot RS-virus till personer som är äldre än 75 år samt till personer från 60 år inom vissa riskgrupper. Vaccinet (Abrysvo) är också avsett för passivt skydd för barn från födseln upp till 6 månaders ålder genom immunisering av modern under graviditet. Vaccinet kan ges till gravida från vecka 24-36.

Det krävs en dos. Studier pågår för att fastställa hur lång tid skyddet kvarstår.