Dengue

Denguefeber är en sjukdom som överförs via myggor av släktet Aedes. Det finns fyra olika typer av virus som orsakar denguefeber. 

Dengue

Har man drabbats av den ena sorten kan man ändå insjukna i de andra typerna av viruset. Återinsjuknande av en annan typ av virus än den man tidigare haft, kan leda till att man blir svårare sjuk i denguefeber.
Sjukdomen är vanlig i tropiska miljöer i Asien, Afrika och Central- och Sydamerika. Denguemyggan är aktiv och sticker även på dagen. Därför är det viktigt att skydda sig mot myggstick även dagtid i tropiska miljöer.

Symtom på denguefeber

Oftast drabbas man av lindriga symptom som huvudvärk, ledvärk, feber och blodsprängda ögon. Efter några dagar kan man också få röda mässlingsliknande utslag. Ibland kan sjukdomen bli mycket allvarlig och ge påverkan på blodbilden med inre blödningar i många av kroppens organ, vilket kan leda till allvarlig sjukdom med dödsfall. 

Vem skall vaccinera sig mot denguefeber?

Personer som bor eller reser till tropiska områden där denguefeber förekommer. Har du nedsatt immunförsvar eller andra sjukdomar som till exempel lungsjukdomar, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar eller lungsjukdomar finns en ökad risk att drabbas mer allvarligt av denguefeber.
Extra viktigt är det att vaccinera sig under regnperioden, då risken ökar att drabbas av denguefeber.

Vaccin mot denguefeber

Vaccin mot denguefeber ges i två doser med tre månaders intervall. En dos ger ett bra skydd men ytterligare en dos ges för ett mer långvarigt skydd mot denguefeber.