Påfyllnadsdos av TBE vaccin.

 

Barn och vuxna under 50 år behöver grundvaccination som består av 3 doser som ges månad 0,1, dos 3 efter 5-12 månader.

Har du fyllt 50 år gäller 4 doser månad 0,1,2-3 och dos fyra efter 5-12 månader.