Det nya effektiva bältrosvaccinet finns hos oss- nu 200 kr rabatt

Nu finns det effektiva vaccinet mot bältros hos oss. Vaccinet har en mer än 90% skyddseffekt oavsett åldern över 50 år. Vaccinet är avsett att skapa ett starkt och långvarigt skydd under många år. För att uppnå ett maximalt skydd krävs två doser .Det är godkänt och...