När livet är som bäst kan du få bältros- nu 200 kr rabatt.

Risken för bältros ökar i takt med den naturliga försämringen av immunsystemet, som följer med stigande ålder. Två tredje delar av alla som drabbats är över 50 år, och efter 85 års ålder har mer än hälften haft bältros. Klicka på denna sida så kan du läsa mer om...

Dags för TBE påfyllnad

Påfyllnadsdos av TBE vaccin.   Barn och vuxna under 50 år behöver grundvaccination som består av 3 doser som ges månad 0,1, dos 3 efter 5-12 månader. Har du fyllt 50 år gäller 4 doser månad 0,1,2-3 och dos fyra efter 5-12 månader.             ...