Klicka här så kan du läsa mer om kikhosta

KLICK HÄR Skydda dig själv och din omgivning mot kikhosta. Det kan vara mycket besvärligt att få kikhosta, och för små barn under 3 månader kan kikhosta vara mycket allvarligt. Vaccinera dig hos oss.                   ...