Vaccin mot lunginflammation

  Visste du att du kan vaccinera dig mot lunginflammation? Minska risken att drabbas – Välkommen att ta vaccin mot lunginflammation hos oss på Vaccination Växjö. Läs mer här: https://vaccinationvaxjo.se/ovriga-vaccinationer/vaccin-mot-lunginflammation/  ...

Vi hjälper dig med

Hälsoråd och vaccinationer inför utlandsresa Ditt grundskydd – polio, stelkramp, difteri, kikhosta, mässling, påssjuka och röda hund Fästingvaccin (vaccination mot TBE) Årets influensavaccin Bältrosvaccin Vaccin mot lunginflammation Vattkoppsvaccin Denguefebervaccin...